Onze diensten

Zorgverlening in uw vertrouwde omgeving

Of u nu hulp kan gebruiken bij het wassen en aankleden of gewone of complexe wonden wil laten verzorgen, onze thuisverpleegkundigen zijn er voor u. Zij geven ook inspuitingen, plaatsen infusen en poortkatheters, zetten medicatie klaar en meer. Op basis van uw wensen en behoeften stellen we een persoonlijk zorgplan op waarbij we uw zelfstandigheid steeds centraal zetten. Hieronder vindt u een overzicht van ons zorgaanbod.

Heeft u hulp nodig om zich te wassen of aan– of uit te kleden? Dan helpen wij u daar graag een handje bij. Verder zorgen we ervoor dat uw haren, kunstgebit en nagels netjes verzorgd zijn.

Tijdens de verzorging stellen we niet enkel uw wensen als patiënt centraal, maar respecteren we ook uw zelfstandigheid als individu. Samen met u bepalen we welke zorgen u nodig heeft en hoeveel keer per week we langskomen.

Hygienische zorgen

Eenvoudige & complexe wonden

Een eenvoudige of complexe wonde laten verzorgen? Onze ervaren verpleegkundigen weten raad met operatiewonden, wieken/drains en tweede- en derdegraadsbrandwonden.

We scholen onszelf continu bij om onze kennis op peil te houden en u de beste zorg te kunnen verlenen. Bovendien begeleiden Ineke, Tine, Annelore, Elise en Elke, onze referentieverpleegkundigen voor wondzorg, u steeds bij complicaties.

wondzorg
zorg 1

Stomazorg

Naast eenvoudige en complexe wonden behandelen, bieden we ook stomazorg aan. Dankzij onze grondige verzorging voorkomen we lekken of huidproblemen.

Compressietherapie

Bij een slechte bloedcirculatie, een postoperatieve behandeling of een chronisch oedeem kan compressietherapie uw comfort opmerkelijk verbeteren. Ons team brengt uw kousen, windels en zwachtels vakkundig aan.

compressie

Lukt het u zelf niet om uw voorgeschreven inspuitingen (bv. insuline) toe te dienen? Dan kan u op ons rekenen. Als u diabetesbegeleiding nodig heeft, kan u steeds bij onze educatoren Aukina en Nele terecht. Verder controleren we uw glycemie en volgen we diabetesgerelateerde voetaandoeningen zoals ulcera op, zodat uw diabetes altijd onder controle is.

diabetis

Moeilijkheden met medicatie innemen? Op basis van uw medicatiefiche zetten wij al uw medicatie klaar en helpen we u die op de juiste tijdstippen in te nemen.

medicatie
heart

We bieden palliatieve verzorging aan huis, in uw eigen omgeving, zodat u op een waardige en pijnloze manier afscheid kan nemen van uw naasten. Zowel voor de fysieke verzorging als voor mentale ondersteuning kan u op ons vertrouwen.

We gaan daarvoor op een multidisciplinaire manier te werk. Dat betekent dat we gedurende het hele proces nauw samenwerken met uw familie en vrienden, uw behandelend arts en het palliatieve team in de regio.

shutterstock 2302678069 min

Een oncologische behandeling die in het ziekenhuis begint en thuis wordt verdergezet? Dankzij Thuisverpleging I. Werbrouck bv kan het. Onze verpleegkundigen met een specifieke expertise in oncologie komen aan huis en dienen de oncologische zorgen in alle veiligheid toe.

Onco@home is een innovatief zorgprogramma dat bedoeld is om oncologische zorg te verlenen aan patiënten in de comfortabele omgeving van hun eigen thuis. Het initiatief wordt gedragen door thuisverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in oncologische zorg. Ze voorzien de patiënten van de nodige behandelingen en ondersteuning.

Een behandeling aan huis door thuisverpleegkundigen biedt verschillende voordelen. Aangezien patiënten in hun vertrouwde omgeving mogen blijven, worden ze minder belast. Het programma omvat doorgaans een breed scala aan diensten zoals medicatie toedienen, symptomen beheren en educatie over de ziekte en behandeling geven. Daarnaast krijgen zowel de patiënt als de naasten emotionele ondersteuning.

Referentieverpleegkundigen
voor elk zorgdomein

Bij elk van onze zorgverleningen hoort ook een referentieverpleegkundige. Die heeft zich in een specifiek zorgdomein verdiept en adviseert patiënten en verpleegkundigen. Bent u bijvoorbeeld diabetespatiënt en heeft u specifieke zorg nodig? Dan staan onze diabeteseducatoren Aukina en Nele voor u klaar.

Voor erg gecompliceerde wonden fungeren Ineke, Tine en Annelore dan weer als referentiepunt. Ook voor andere specifieke zorgen kunnen we een beroep doen op de kennis en kunde van onze referentieverpleegkundigen. Hieronder leest u wie waarin gespecialiseerd is.

hygienische zorg

Decubitus/doorligwonden

evelyne c

Evelyne Cael

louise

Louise Decru

tine

Tine Moyaert

elke

Elke Spiessens

elise

Elise Dewulf

Stomazorg

emely

Emely Serroen

Diabetologie/diabeteseducatoren

aukina

Aukina Allary

Palliatieve zorg

elke

Elke Spiessens

Wondzorg

elise

Elise Dewulf

elke

Elke Spiessens

ineke

Ineke Werbrouck

tine

Tine Moyaert

annelore

Annelore Vanneste

emely

Emely Serroen

Oncologie

elke

Elke Spiessens

elise

Elise Dewulf

wendy

Wendy Vandaele

Meer weten over ons zorgaanbod?

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!